Một sự nói trước nhẹ là mình thực ra chỉ chạy UA (User Acquisition) cho game 2-3 năm vừa rồi, không có làm marketing (theo nghĩa rộng) và cũng không có tự làm game. Nên nói là “mình làm game” thì hơi quá. Nhưng mà, bố mẹ hỏi làm gì thì cũng phải trả lời là con làm game. Chắc bố mẹ cũng thầm nghĩ trong đầu lại làm mấy cái trò bắn giết trẻ trâu rồi hai người lại quay ra chơi Pikachu cổ điển  😆 Vậy game là gì? Là mấy trò bắn giết trẻ trâu? Là mấy viên kim cương hay mấy cái nông trại ảo? Hay là cả cuộc sống của mình cũng đang là một[…]

Retention là một trong những chỉ số cực kỳ quan trọng liên quan tới game (không chỉ là mobile game). Nếu user không tiếp tục quay lại chơi game của bạn vào những ngày sau, làm sao bạn đảm bảo rằng họ sẽ trả tiền (đồng nghĩ với việc LTV tăng?) Một trong những rule-of-thumb của chỉ số retention với mobile là retention ngày 1, ngày 7, ngày 28 phải đạt được 40% – 20% – 10%. Nếu không đạt được mức này, cần phải đảm bảo optimize lại trong game, đặc biệt là các trải nghiệm ban đầu ở ngày 1 tới ngày 7 (FTUE – First time user experience – đó là lý do tại sao khá nhiều[…]