Giả sử mình tạo ra một ứng dụng Trà-sữa to earn, nôm na là cứ uống Trà Sữa thì sẽ được earn token (ví dụ tên là $Bubble đi). Với token $Bubble này, mình có thể trade để đổi ra tiền, có thể quay gacha để đổi ra coupon giảm giá Trà sữa ở ngoài đời thật. Ngoài ra với token $Bubble này, khi stake đủ thì mình cũng có cơ hội để mua NFT cái Ly Uống Trà. Khi có NFT Ly Uống Trà, mình lại có thể earn nhiều hơn token $Bubble. Mình chẳng phải làm gì thêm ngoài việc uống Trà Sữa cả. Nếu mình là fan của môn này, mình vừa được uống Trà Sữa, vừa[…]