Đó là một câu hỏi cứ lẩn quất trong đầu khi nhìn bảng xếp hạng game và danh sách các film chiếu trong suốt 2-3 năm nay. Cuối năm âm lịch cố tổng hợp lại những gì đọc được trên mạng để tìm câu trả lời tạm thời. Trên mạng nói rằng, trước hết hãy cố gắng suy nghĩ thực sự zombie là gì trước khi suy nghĩ về việc tại sao mọi người lại khoái zombie tới vậy. Zombie là một người đã chết. Đã chết, có nghĩa là có thể chết thêm 5-7 lần nữa cũng không sao. Mù màu, không quan tâm tới giới tính, chính trị, hành xử một cách chậm chạp và dễ đoán. Thứ[…]