Hôm rồi nhân sự kiện ra mắt cuốn Hiểu số để tăng số, mình có được tham dự với vai trò diễn giả chia sẻ quá trình sử dụng số/data trong quá trình làm việc từ Baomoi cho tới VNG/360Game. Ở trên là slide chia sẻ, dưới đây là một vài note về kinh nghiệm đau thương khi làm việc với số : Số vô tình, người cũng vô tình. Vậy nên là rất hay rơi vào tình trạng Confirmation Bias : chỉ cố gắng tìm số/nghe những số gì mình muốn nghe để thuyết phục bản thân mình. Người làm số mà mang định kiến thì cũng vậy. Làm game ở VNG – công ty 10 năm kinh nghiệm[…]

Src : https://amplitude.com/blog/2015/11/24/cohorts-to-improve-your-retention/ Note nhanh, viết lại sau : Hai loại phân tích cohort : Acquisition Cohort – phân chia user theo thời điểm user đăng ký sử dụng app/Behavioral Cohort – phân chia user theo nhóm hành vi trong một khoảng thời gian nhất định. Phân tích cohort sâu hơn sẽ tránh nhiễu khi cào bằng chỉ số DAU/MAU. Coi kỹ thêm video này : https://www.youtube.com/watch?v=ch7aps2h8zQ Phải rất chú ý tới câu hỏi “Thực sự mình có thể làm được gì!” The problem is that from just looking at acquisition cohorts, you don’t have any information about how you can improve the user experience to retain your users. You can’t isolate specific behaviors or user properties. Acquisition cohorts are great for[…]

Retention là một trong những chỉ số cực kỳ quan trọng liên quan tới game (không chỉ là mobile game). Nếu user không tiếp tục quay lại chơi game của bạn vào những ngày sau, làm sao bạn đảm bảo rằng họ sẽ trả tiền (đồng nghĩ với việc LTV tăng?) Một trong những rule-of-thumb của chỉ số retention với mobile là retention ngày 1, ngày 7, ngày 28 phải đạt được 40% – 20% – 10%. Nếu không đạt được mức này, cần phải đảm bảo optimize lại trong game, đặc biệt là các trải nghiệm ban đầu ở ngày 1 tới ngày 7 (FTUE – First time user experience – đó là lý do tại sao khá nhiều[…]

Bài này tóm tắt từ một bài blog năm 2012 của Flurry (số đã outdate và không chính xác, tóm tắt lại để hiểu cách làm hơn là số liệu). Góc phần tư số I là góc tuyệt đỉnh nhất – Retention Rate cao + số lần sử dụng trong tuần nhiều đương nhiên là của Social Game (game được notify không chỉ bằng device mà cả bằng social feed). Tiếp sau đó là các game đòi hỏi người chơi phải dành thời gian liên tục (các game giả lập, quản lý…) Chiến lược bào tiền ở đây vẫn focus vào IAP, nếu không trả tiền sẽ hiện quảng cáo. Game chiến thuật nằm trong góc phần tư số II[…]