Đây lại là một bài rất dài đã lưu lại trên Instapaper để mang ra gặm dần. Tiêu đề là “Brand Equity on Mobile“. Để biết rõ hơn Brand Equity, có lẽ đọc một vài bài viết có sẵn dễ hình dung hơn. Đây là một bài viết bạn nên đọc từ anh Phương Hồ. Mình quote ra một vài ý để làm nền : Nói đi nói lại, lằng nhằng rồi thì túm lại trong hai điều sau (nghĩ về iPhone bạn ơi) : Công ty có thể kiểm soát được giá bán sản phẩm theo ý của mình hơn đối thủ Công ty có thể chi ít tiền marketing hơn so với đối thủ do mức độ nhận biết[…]