1.Mấy năm nay tự nhiên chìm sâu hơn trong ngành công nghiệp giải trí nội dung số và quẩn quanh trong câu hỏi Nội dung quan trọng hơn hay là Traffic quan trọng hơn? Thường thì ai quan trọng hơn sẽ tiếp tục dẫn tới việc người đó sẽ là người có quyền quyết định nhiều hơn. Để dễ hình dung, hãy nói lại về “Tấm Cám : chuyện chưa kể”. Bộ phim là nội dung. Bộ phim cần được phát tán rộng rãi và kênh có khả năng phát tán trung thực nhất về bộ phim (âm thanh, ánh sáng tuyệt hảo) là rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim nắm traffic. Và một vài rạp chiếu phim quyết định[…]

Bài này của Forbes khá hay (mặc dù ngắn). Note lại 3 điểm cho khỏi quên. 1.Đừng nghĩ cứ vẽ chart ra là ai cũng hiểu cái chart đó nói gì Ví dụ trên, cùng một số liệu, cùng một cách trình bày chart (Pie) nhưng bên phải nêu rõ ràng sự khác biệt của Utah với phần còn lại. Tác giả nói vầy : Every data story should convey or build up to a main point or idea. A data visualization fails to tell a story when your audience doesn’t clearly understand the central insight or idea that’s being conveyed. While these charts may empower audiences to discover their own insights and data stories, they don’t tell a story.[…]