Retention là một trong những chỉ số cực kỳ quan trọng liên quan tới game (không chỉ là mobile game). Nếu user không tiếp tục quay lại chơi game của bạn vào những ngày sau, làm sao bạn đảm bảo rằng họ sẽ trả tiền (đồng nghĩ với việc LTV tăng?)

Một trong những rule-of-thumb của chỉ số retention với mobile là retention ngày 1, ngày 7, ngày 28 phải đạt được 40% – 20% – 10%. Nếu không đạt được mức này, cần phải đảm bảo optimize lại trong game, đặc biệt là các trải nghiệm ban đầu ở ngày 1 tới ngày 7 (FTUE – First time user experience – đó là lý do tại sao khá nhiều game có thiết kế quà 7 ngày để giữ chân user).

Có thể nhìn thêm hình dưới đây (hoặc đọc bài này) để thấy rõ App xịn khác App cùi ở Rentention như thế nào :

Note : Retention này được tính là Classic Retention, có nghĩa là nếu ngày 0 bạn acquire được 1000 user, ngày thứ 1 phải có ít nhất 400 người quay lại, ngày thứ 7 là 200 người và ngày 28 là 100 người.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.